materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

V dňoch od 21. do 25. 11. 2016 počas úradných hodín sa vyberá stravné/ŠJ/za december 2016. Hmotná núdza - 3,04 €, ostatní 19,04 €.
MOTTO:
My sme deti veselé,
my sa radi hráme.
Hrou sa veľa dozvieme,
keď do škôlky prídeme.

Keď dvere do škôlky otvoríme,
veľa nového objavíme.
Našej škôlke hoc je skromná,
nik sa verú nevyrovná.

Objaviť my chceme tu
vedu v snahe ukrytú.
Vtedy sa veľa dozvieme
keď sa okienkom 
do minulosti pozrieme.
Veď dedko, babka dávno znali,
keď rukami si všetko vytvárali.
Cez svoje skutky vypovedali
a svoje skúsenosti odovzdávali.

My sa budeme snažiť napredovať 
a ich skúsenosti uplatňovať.
Z ich studnice múdrosti sa poučiť,
aby sme to vedeli správne využiť.

Keď cez oblasti jazyka, 
umenia a kultúry prejdeme,
matematikou, prírodou a pohybom 
nové vedomosti nadobudneme,
vtedy do školy súci budeme
a dobrými ľuďmi sa v živote staneme.
November
Narodeniny:
  • Luciana BADŽOVÁ
  • Samuel POMPA
  • Olívia ORAVCOVÁ
  • Tadeáš ŠIMONOV
  • Samuel LUKÁČ
  • Cyntia HANGURBADŽOVÁ
  • Matúš STOKLAS
Meniny:
  • Martin PAVLIČKO
  • Martin PAČAJ
Prevádzka školy
Pracovné dni cez školský rok
Pondelok - piatok
 6:15 - 16:00

Stravovanie
Desiata: 8:30 - 8:45
Obed: 11:30 - 11:45
Olovrant: 14:30 - 14:45
Trieda motýliky:
Triedná učiteľka: Mgr. Lýdia Janiglošová
                            Bc. Simona Šterbáková
Počet detí: 24
Trieda húseničky:
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Lesná
                            Bc. Veronika Mamiaková
Počet detí: 16
 
 
18. 11. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky