Čo sme zažili - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čo sme zažili

Okienko > šk. rok 2014 / 2015
Konkrétne realizované aktivity v školskom roku 2014/2015
TERMÍNAKTIVITACIEĽPOPIS AKTIVITY
September 2014 (30.9.2014)ModerátoriPo adaptovaní sa detí v MŠ, odbúravať jazykovú bariéru predstavením sa celým menom, hovorením krátkej básní a zaspievaním piesní do imaginárneho televízora – „moderátori a účinkujúci“.
Táto aktivita bola zameraná na rozvoj slovnej zásoby, šlo o prezentovanie sa dieťaťa vlastným prejavom.
Október 2014 (20.10.-24.10.2014)Prostredníctvom praktických zručností a poznania skutočností vzbudiť u detí záujem o ochranu prírody a starostlivosť o prírodu.
Projektový týždeň bol zameraný na živú a neživú prírodu prostredníctvom aktivizujúcich metód.
Október 2014 (26.10.2014)
Úcta k staršímZapájaním detí do rôznych kultúrnych podujatí posilňovať v nich úctu k rodičom a starým rodičom.
Pred zrakmi starých rodičov sa deti prezentovali krátkymi scénkami a tančekom. 
November 2014 (13.11.2014)
Športovo-pohybový deňStanoviť hru ako základnú činnosť vedúcu k získavaniu vedomostí a zručností u detí a dobrých vzťahov.
Pripravenými pohybovými aktivitami sme sa zameriavali na dodržiavanie pravidiel.
December 2014 (19.12.2014)
Vianočná besiedkaPrezentovaním sa detí pred verejnosťou, odbúravať stres a napätie.Pred širokou verejnosťou sa deti predstavili vianočným pásmom.
Január 2015
(9.1.2015)
GuľovačkaMať radosť z pohybových aktivít, rešpektovať pravidlá a byť zodpovedný.
Rozdelením na skupiny zvládli guľovačku, pri rešpektovaní bezpečnosti. 
Január 2015
(19.-23.1.2015)
Projektový týždeň - VODAProstredníctvom hry s vodou všestranne rozvíjať poznatky o vode.
Činnosťami a aktivitami s vodou sa deti zoznámili aká je voda dôležitá.
Február 2015
(17.2.2015)
Fašiangový karnevalUsporiadať detský karneval v triede s možnosťou vlastnej tvorby masiek.
Každé dieťa sa malo možnosť samé prezentovať a ukázať vo svojej maske.
Marec 2015
(27.3.2015)
KnižnicaOboznamovať deti s knihou, ich zaobchádzaniu, šetreniu a budúcemu čítaniu veku primeranej literatúry
Vytvorením kútikov sa deti oboznámili, ako sa kniha vyrába, čo je to ilustrácia a zaobchádzanie s knihou.
Marec 2014
(30.3.2015)
Praktickými zručnosťami umožniť deťom pečenie medovníkov a ich výzdobe.
Deti si mohli vyskúšať ako sa pripravuje cesto, vykrajujú medovníky a nakoniec sa zdobia. 
Apríl 2015
(1.4.2015)
Maľovanie kraslícVzbudiť u detí záujem zapájať sa do praktických činností maľovaním kraslíc.
Výstavou pre verejnosť poukázali vlastnoručné vyrobené kraslice.
Apríl 2015
(13.-17.2015)
Evička nám ochorelaZamerať výchovu a vzdelávanie na zdravotnú výchovu a inovatívnymi metódami upriamiť pozornosť na zdravie a ľudské telo.
Pomocou dramatizácie a zážitkového učenia si deti rozvíjali svoje poznatky o ľudskom tele, zdraví, chorobe, ale aj úraze. 
Máj 2015
(4.5.2015)
HasičiZaujať deti skutočnými profesiami a vzbudiť záujem o záchranu človeka v živote.
Deti mali možnosť zažiť na „vlastnej koži“ útok hasičov na objekt. 
Máj 2015
(10.5.2015)
Deň matiekNacvičiť program pre svoje mamky a dokázať im tak vďaku a lásku.
Deti sa na vystúpení prezentovali vlastným spevom, ľudovým aj moderným tancom a scénkami.
Jún 2015
(1.6.2015)
Deň detíPohybovými hrami umožniť deťom prejaviť radosť z rôznych hier a aktivít.
Tento deň patril oslávencom deťom na školskej záhrade, v sále a diskotéke v triede.
Jún 2015
(30.6.2015)
Rozlúčka s predškolákmiUvedomiť si posledné dni v MŠ rozlúčením sa s ostatnými mladšími deťmi a učiteľkami.
Za účasti rodičov a starostu sme sa s predškolákmi rozlúčili programom.
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky