Deň škôlkára - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Deň škôlkára

Režim dňa
Deň škôlkára

 • od 6:15 do 7:30je dieťa odovzdané do tzv. zbernej triedy pani učiteľke z rannej zmeny, ktorá pri preberaní dieťaťa vykoná ranný filter, po ktorom dieťa čakajú hračky, hry a činnosti podľa výberu detí
 • od 7:30prichádza druhá pani učiteľka, ktorá po hrách a činnostiach podľa výberu detí zoberie deti do triedy kam patria
 • od 7:50 do 8:00majú pani učiteľky s deťmi ranný kruh, vo svojej triede, v ktorom sa porozprávajú, zaspievajú si a po zamknutí dverí urobí pani učiteľka dochádzku prítomných detí a zapíše ich zdravotný stav do ranného filtra
 • od 8:00 do 8:30 - pripravia sa na zdravotné cvičenie (vyvetranie miestnosti, hygiena)majú deti zdravotné cvičenia, a činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobnú hygienu
 • od 8:30 do 8:45prebieha stolovanie, stravovanie – DESIATA, následná osobná hygiena
 • od 8:45 do 10:00sú realizované vzdelávacie aktivity, ktoré sú podmienené plánovanými výchovno-vzdelávacími cieľmi z ŠkVP
 • od 10:00 do 11:15 - vykonajú deti osobnú hygienu,  samostatne sa poobliekajú a následne sa zúčastnia pobytu vonku
 • od 11:15 do 11:30 - si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena
 • od 11:30 do 12:00stolovanie, stravovanie – OBED a následná hygiena (umývanie zubov a príprava na spánok)
 • o 12:00si rodičia preberajú deti, ktoré nespia
 • od 12:00 do 14:00
  deti, ktoré spia sa presúvajú prezlečené do spálne na odpočinok, kde ich čaká rozprávka
 • od 14:00 do 14:30sa venujú činnostiam zabezpečujúcim životosprávu – osobná hygiena (použitie WC, umývanie, prezliekanie, úprava zovňajšku)
 • od 14:30 do 14:45 prebieha stolovanie, stravovanie – OLOVRANT a následná hygiena, po ktorej nasledujú popoludňajšie zdravotné cvičenia
 • od 14:45 do 15:30 - 
  sú realizované hry a činnosti podľa výberu detí (podľa podmienok v oboch triedach), v priebehu ktorých si môžu rodičia prebrať dieťa
 • od 15:30
  bude k dispozícii zberná trieda, kde ostáva jedna pani učiteľka z poobedňajšej zmeny, ktorá sa bude venovať deťom pracujúcich rodičov, ktorí si nemôžu prebrať dieťa skôr
 • o 16:00 - odchádza pani učiteľka z popoludňajšej zmeny domov a pani upratovačka zamyká našu škôlku
 
 
4. 10. 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky