Deň škôlkára - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Deň škôlkára

Režim dňa
Deň škôlkára


 • od 6:15 do 8:00 hod. je dieťa odovzdané do triedy pani učiteľke z rannej zmeny, ktorá pri preberaní dieťaťa vykoná ranný filter, po ktorom dieťa čakajú hry a činnosti podľa výberu detí a úlohy cielené na vzdelávaciu aktivitu,

 • o 8:00 hod. sa uzamknú vchodové dvere.

 • od 8:00 do 8:05 hod. urobí pani učiteľka dochádzku prítomných detí a zapíše ich zdravotný stav do ranného filtra,

 • od 8:05 do 8:10 hod. sa realizuje ranný kruh v každej triede, v ktorom sa deti a pani učiteľka porozprávajú a zaspievajú si,

 • od 8:10 do 8:30 hod. sa deti pripravia na zdravotné cvičenie vo vyvetranej miestnosti a na činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobnú hygienu,

 • od 8:30 do 8:45 hod. prebieha stolovanie, stravovanie – DESIATA, následná osobná hygiena,

 • od 8:45 do 10:00 hod. sú realizované vzdelávacie aktivity, v oboch triedach zvlášť, ktoré sú podmienené plánovanými výchovno-vzdelávacími cieľmi z ŠkVP, prispôsobené úrovni a veku detí,

 • od 10:00 do 11:15 hod. vykonajú deti osobnú hygienu, poobliekajú sa a následne sa zúčastnia pobytu vonku,

 • od 11:15 do 11:30 hod. si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobnú hygienu,

 • od 11:30 do 12:00 hod. prebehne stolovanie, stravovanie – OBED a hygiena - umývanie zubov a príprav na odpočinok

 • o 12:00 hod. si rodičia preberajú deti, ktoré nespia

 • od 12:00 do 14:00 hod. deti z oboch tried, tie ktoré spia, sa presúvajú prezlečené do svojej triedy, kde ich čaká rozprávka a postieľky pripravené na odpočinok,

 • od 14:00 do 14:30 hod. sa venujú činnostiam zabezpečujúcim životosprávu – osobnej hygiene, po týchto činnostiach ostávajú v triede až do príchodu rodičov,

 • od 14:30 do 14:45 hod. prebieha stolovanie, stravovanie – OLOVRANT a následná hygiena, po ktorej nasledujú popoludňajšie zdravotné cvičenia so všetkými deťmi,

 • od 14:45 do 15:30 hod. sú realizované hry a činnosti podľa výberu detí, v priebehu ktorých si môžu rodičia prebrať dieťa,

 • od 15:30 do 16:30 hod. prebiehajú administratívne činnosti a upratovanie priestorov MŠ (v prípade nevyhnutnej potreby je možná zberná trieda po dohode s pani učiteľkou)

 • o 16:30 hod. odchádza pani učiteľka z popoludňajšej zmeny domov a pani upratovačka zamyká našu škôlku.
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky