Denný poriadok - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Denný poriadok

Režim dňa
ČASČINNOSTI
6:15 - 8:00 - otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ - ranný filter
 - hry a činnosti podľa výberu detí
8:00 - 8:45 - ranný kruh
 - zdravotné cvičenia
 - činnosti zabezpečujúce životosprávu
- osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - DESIATA - osobná hygiena 
8:45 - 11:30
 - motivačné okienko
 - vzdelávacie aktivity
 - činnosti zabezpečujúcu životosprávu - osobná hygiena
 - pobyt vonku - vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskej záhrade - spontánne pohybové aktivity 
 
- činnosti zabezpečujúcu životosprávu - osobná hygiena
11:30 - 12:00
 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - stolovanie, stravovanie - OBED - osobná hygiena
12:00 - 14:00ODPOČINOK
14:00 -14:45  - cvičenie po spánku, činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - OLOVRANT - osobná hygiena
14:45 - 16:30 - hry a činnosti podľa výberu detí
 - odchod detí domov
 - koniec prevádzky MŠ 
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky