Školský vzdelávací program - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský vzdelávací program

Dokumenty > Šk.vzdel. program
„ Kto chce nové znať,
mal by sa okienkom do minulosti pozerať 
 
Náš Školský vzdelávací program rešpektuje osobitosti vzdelávacích oblastí, štruktúrovaných
do podoblastí na základe Štátneho vzdelávacieho programu, s prihliadnutím na podmienky našej MŠ, individualitu detí a špecifiká regionálneho prostredia obce s obohatením o ľudové zvyky a tradície.
Vzhľadom na to, že obec, v ktorej sa MŠ nachádza stále žije duchom ľudových tradícií, obohatili sme Školský vzdelávací program o ľudové zvyky a tradície.
Všetky vzdelávacie oblasti sú rozšírené o tradičný život v minulosti, s ktorým sa dieťa tejto doby môže zavše stretnúť, a to tradičné slová, žánre, hry, činnosti, remeslá, aktivity spájajúce sa s jednotlivými ročnými obdobiami.
 
PS: Kompletný Školský vzdelávací program sa nachádza v budove MŠ, ktorý je možné poskytnúť
 k nahliadnutiu.
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky