Profil absolventa - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil absolventa

Dokumenty > Šk.vzdel. program
 
PROFIL ABSOLVENTA

Dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu absolvuje všetky výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré sú obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe. Máme za cieľ, aby dieťa, ktoré ukončí dochádzku v našej MŠ bolo pripravené na vstup do ZŠ a bude schopné disponovať štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti.
 
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky