Rada školy - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rada školy

Poradné orgány
Ide o poradný orgán MŠ, ktorá sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ. Našu RŠ tvoria: jeden pedagogický zamestnanec, jeden nepedagogický zamestnanec, jeden z rodičov deti materskej školy, jeden zamestnanec OcÚ a jeden poslanec obecného zastupiteľstva.

Predseda: 
Mgr. Lýdia JANIGLOŠOVÁ
- pedagogický zamestnanec

Veronika PIROŽEKOVÁ
- zamestnanec OcÚ

Tibor POMPA
- poslanec OcÚ

Magda ŠIŠOLÁKOVÁ
- nepedagogický zamestnanec

Ján KOVÁČ
- rodič
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky