Školský poriadok - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský poriadok

Dokumenty
„Vážení rodičia, aby sme v našej škôlke dobre vychádzali, žiadame vás, aby ste tieto pravidlá dodržiavali!“

PRAVIDLÁ NAŠEJ ŠKÔLKY
PRÍCHODY A ODCHODY
 •   Do MŠ PRIVEĎTE svoje dieťa podľa možnosti – najneskôr do 8:00 hod.
 •   Dochádzka detí je evidovaná do 8:00 hod. a následne hlásená na OcÚ, preto svoje dieťa priveďte VČAS. Dieťa s neskorým príchodom NEBUDE MÔCŤ BYŤ PREVZATÉ.
 •  Vchodové dvere sa ráno zamykajú o 8:00 hod. a začína sa výchovno-vzdelávací proces, počas ktorého nás prosím NEVYRUŠUJTE!
 •  Od 8:00 do 8:15 je ešte možné dieťa ODHLÁSIŤ (odpísať) na vyvesený papier, ktorý sa nachádza pri dverách na schodište.
 •   Vchodové dvere sa odomykajú po obede o 12:00 hod. a po spánku o 14:45 hod., v týchto časoch je možné si dieťa VYZDVIHNÚŤ!
 •   Ak si svoje dieťa nevyzdvihnete z MŠ v stanovenom čase (z rodinných dôvodov) alebo zabudnete prísť pre svoje dieťa a nebudete o tom informovať učiteľku, budeme nútení kontaktovať príslušné úrady (STP, OcÚ, ÚPSVaR, Mestskú políciu).
 •   Dieťa bude odovzdané z MŠ len rodičovi, zákonnému zástupcovi alebo splnomocnenej osobe.
 •   Pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa NEVSTUPUJTE do triedy a priestorov umyvárne z hygienických dôvodov!
 •   So svojím dieťaťom sa ROZLÚČTE v šatni!
 •   Pre bezpečnosť dieťaťa NEZDRŽUJTE pani učiteľky pri práci s vašimi deťmi! Všetky nové - potrebné informácie o činnostiach sa dozviete na nástenke a webovej stránke školy.
 •   Na vaše otázky, týkajúce sa dieťaťa vám odpovedia pani učiteľky v čase konzultačných hodín.
 •   Deťom do MŠ NENOSTE – hračky, sladkosti, nápoje a cenné predmety (zlaté retiazky a pod.).

POPLATKY
 •   Poplatky za stravu ZAPLAŤTE v určenom termíne v čase úradných hodín OcÚ – vždy mesiac vopred!
 •   Poplatky „ZRPŠ a školné“ ZAPLAŤTE v MŠ v určenom termíne – vždy mesiac vopred, v čase pri vyzdvihnutí dieťaťa (nie ráno).
 •   Pri nedodržaní termínov platenia poplatkov a porušovaní Školského poriadku bude dieťa predčasne vylúčené z MŠ a do MŠ bude prijaté dieťa, ktorého žiadosti sa nevyhovelo pre nedostatok miesta.
 
OBLEČENIE A POBYT VONKU
 •   DOHLIADNITE, aby dieťa malo v MŠ na prezúvanie pevnú a hlavne bezpečnú obuv!
 •   Deťom môžete v skrinke nechať náhradné oblečenie.
 •   Počas pobytu vonku (pri vychádzke a návšteve školskej záhrady) NEKONTAKTUJTE svoje dieťa!
 •   Ak chceme predísť ochoreniu a úrazu OBLEČTE svoje dieťa primerane počasiu a ročnému obdobiu, snažte sa dieťa obliekať prevažne športovo, VYHÝBAJTE SA podpätkom.
 
CHOROBA A NEPRÍTOMNOSŤ
 •   Pri neprítomnosti dieťaťa svoje dieťa včas ODHLÁSTE!
 •   Choré dieťa do MŠ NEPATRÍ!
 •   Ak sa ráno, pri preberaní dieťaťa od rodiča zistí, že má soplík, kašeľ, horúčku, vyrážky alebo štípance bude učiteľkou poslané domov!
 •   V prípade zistenia ochorenia, zhoršenia zdravotného stavu alebo úrazu počas dňa v MŠ, budú rodičia telefonicky informovaní a dieťa si PREVEZMÚ!
 •   Ak rodič prinesie dieťa do MŠ po chorobe, pričom s dieťaťom u lekára nebol, ale dieťa naďalej preukazuje znaky ochorenia, učiteľka vráti dieťa rodičovi, ktorý je povinný s dieťaťom navštíviť lekára.
 •   Dieťa po chorobe nebude prijaté do kolektívu bez odovzdania LEKÁRSKEHO POTVRDENIA.
 •   Deťom v MŠ sa nesmú podávať antibiotiká, homeopatiká a ostatné voľno predajné lieky.
 •   Ak dieťa vynechá v jednom mesiaci viac ako 14 dní (bezdôvodne – bez lekárskeho potvrdenia), rodič obdrží upomienku. Ak rodič obdrží dve upomienky, čím poruší Školský poriadok bude dieťa z MŠ predčasne VYLÚČENÉ!
 
„Svoju nespokojnosť tlmočte vždy učiteľke a spokojnosť tlmočte verejnosti."
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky