Vlastné ciele - materská škôlka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vlastné ciele

Dokumenty > Šk.vzdel. program
VLASTNÉ CIELE:

ü Správnym používaním spisovnej podoby slovenského jazyka rozširovať slovnú zásobu pri komunikácii, a tak pomôcť dieťaťu odbúrať komunikačnú bariéru a rozvíjať možnosti predčítateľskej gramotnosti.

ü Formovaním vzťahu dieťaťa k sebe samému získať návyky slušného správania, zvládnuť sebaobslužné činností a utvárať základy zdravého životného štýlu.
 
ü Spoznaním a oboznámením sa s ľudovými zvykmi a tradíciami priblížiť život našich predkov,  zachovať a dostať ich do povedomia ostatných v rámci prezentovania sa možnosťou vystúpenia pred verejnosťou.
 
 
3. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky